Villkor

Välkommen till samhällsnytt.se

Dessa villkor beskriver regler och bestämmelser för användning av samhällsnytts webbplats, som finns på https://xn--samhllsnytt-o8a.se/.

Genom att gå in på denna webbplats antar vi att du accepterar dessa villkor. Fortsätt inte att använda samhällsnytt om du inte accepterar alla villkor som anges på denna sida.

Följande terminologi gäller för dessa villkor, sekretesspolicy och ansvarsfriskrivning och alla avtal: “Kund”, “Du” och “Din” hänvisar till dig, personen som loggar in på denna webbplats och följer företagets villkor. “Företaget”, “Oss själva”, “Vi”, “Vårt” och “Oss”, syftar på vårt företag. “Parti”, “Parter” eller “Oss”, avser både kunden och oss själva. Alla villkor hänvisar till det erbjudande, acceptans och övervägande av betalning som krävs för att genomföra processen av vår assistans till Kunden på det mest lämpliga sättet i det uttryckliga syftet att tillgodose Kundens behov med avseende på tillhandahållande av Bolagets angivna tjänster, i enlighet med och omfattas av gällande lag i Nederländerna. All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, plural, versaler och/eller han/hon eller de, tas som utbytbara och hänvisar därför till detsamma.

Cookies

Vi använder oss av cookies. Genom att gå in på samhällsnytt samtyckte du till att använda cookies i enlighet med samhällsnytts integritetspolicy.

De flesta interaktiva webbplatser använder cookies för att låta oss hämta användarens uppgifter för varje besök. Cookies används av vår webbplats för att möjliggöra funktionaliteten i vissa områden för att göra det lättare för personer som besöker vår webbplats. Vissa av våra affiliate/annonspartners kan också använda cookies.

Licens

Om inget annat anges äger samhällsnytt och/eller dess licensgivare de immateriella rättigheterna för allt material på samhällsnytt. Alla immateriella rättigheter är reserverade. Du kan komma åt detta från samhällsnytt för ditt eget personliga bruk med förbehåll för de begränsningar som anges i dessa villkor.

Du får inte:

Återpublicera material från samhällsnytt
Sälja, hyra ut eller underlicensiera material från samhällsnytt
Reproducera, duplicera eller kopiera material från samhällsnytt
Omfördela innehåll från samhällsnytt
Detta avtal börjar i läsande stund

för detta.

Delar av denna webbplats erbjuder en möjlighet för användare att publicera och utbyta åsikter och information inom vissa delar av webbplatsen. samhällsnytt filtrerar, redigerar, publicerar eller granskar inte kommentarer innan de finns på webbplatsen. Kommentarer återspeglar inte samhällsnytts, dess agenters och/eller medlemsförbunds åsikter och åsikter. Kommentarer återspeglar åsikter och åsikter hos personen som publicerar sina åsikter och åsikter. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar ska samhällsnytt inte hållas ansvarigt för kommentarerna eller för något ansvar, skador eller utgifter som orsakas och/eller lids till följd av användning av och/eller uppläggning av och/eller uppkomst av kommentarerna på detta. hemsida.

samhällsnytt förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och att ta bort eventuella kommentarer som kan anses olämpliga, stötande eller orsaka brott mot dessa villkor.

Du garanterar och representerar att:

Du har rätt att publicera kommentarerna på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och samtycke för att göra det;
Kommentarerna invaderar inte någon immateriell äganderätt, inklusive utan begränsning upphovsrätt, patent eller varumärke som tillhör tredje part;
Kommentarerna innehåller inget ärekränkande, ärekränkande, stötande, oanständigt eller på annat sätt olagligt material som är ett intrång i integriteten
Kommentarerna kommer inte att användas för att värva eller marknadsföra affärer eller anpassade eller presentera kommersiella aktiviteter eller olaglig aktivitet.
Du ger härmed samhällsnytt en icke-exklusiv licens att använda, reproducera, redigera och tillåta andra att använda, reproducera och redigera någon av dina kommentarer i alla former, format eller media.

Hyperlänkar till vårt innehåll

Följande organisationer kan länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande:

Statliga myndigheter;
Sökmotorer;
Nyhetsorganisationer;
Onlinekatalogdistributörer kan länka till vår webbplats på samma sätt som de hyperlänkar till webbplatser för andra listade företag; och
Systemomfattande ackrediterade företag förutom att söka ideella organisationer, välgörenhetsköpcentra och välgörenhetsinsamlingsgrupper som inte får hyperlänka till vår webbplats.
Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge som länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter och/eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget för den länkande partens webbplats.

Vi kan överväga och godkänna andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer:

allmänt kända konsument- och/eller företagsinformationskällor;
dot.com community-webbplatser;
föreningar eller andra grupper som representerar välgörenhetsorganisationer;
onlinekatalogdistributörer;
Internetportaler;
redovisnings-, juridik- och konsultföretag; och
läroanstalter.

Samhällsnytt.se
– Nyheter
Är du säker på att du vill öppna detta inlägg?
Lås upp : 0
Är du säker på att du vill sluta prenumerera?